Доброволни здравни фондове

Те се явяват необходимост за националната здравна система. Контингентът от осигурени пациенти се формира по доброволен начин – чрез свободен избор на фонд – чрез договорни взаимоотношения между фонд, лекар и пациент.

"Медива" работи с:
  • ДЗИ „Животозастраховане” ЕАД
  • ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” АД
  • „Дженерали застраховане„ АД
  • „Фи Хелт Застраховане” АД
  • ЗД „ОЗОК Инс” АД
  • Групама Здравно Застраховане
  • "Животозастрахователен институт” АД
  • „Обединен здравноосигурителен фонд  Доверие ЗАД” АД
  • ЗД „Съгласие” АД

Моля, имайте предвид, че при преглед, заявен по Доброволен здравен фонд, е необходимо потвърждение за услугата от фонда.