ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по обща хирургия работи през седмицата по определени графици за специалистите хирурзи.
В кабинета работят специалисти по обща и детска хирургия на високо професионално ниво.

Извършват се:

 • консултации, прегледи, амбулаторно лечение
 • малка и средна хирургия – обработка и шев на рани, операции на атероми и липоми, поставяне на катетри,  
 • амбулаторно копиране на бъбречни, жлъчни и други болкови кризи.

Възможността за бързи и своевременни, в амбулаторни условия хирургични интервенции ни правят предпочитани от пациентите.

ЛКК 

Хирурзите работят на:

 • свободен прием,
 • със здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Специалисти Хирурзи:

Д-р Атанас Първов - хирургД-р Първов – специалност - Обща и коремна хирургия

Запази час онлайн

Д-р Атанас Първов е роден на 05.08.1961 г.  в София.През 1980 г. завършва Френска езикова гимназия – София, през 1988 г. се дипломира – специалност ‚,Медицина‘‘ в Медицинска Академия – София. Започва кариерата си като хирург – ординатор в Общинска Болница, в хирургично отделение на III-та градска болница, в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов‘‘ – София като ординатор. През 1994 г. придобива диплом за специалност обща хирургия. От 1996 г. последомателно след конкурс става научен сътрудник в  IV хирургична клиникa , главен асистент и шеф екип в институт Пирогов. От  м.02.2019 г. е хирург във II хирургично отделение на 5 МБАЛ-София.

От м. октомври 2019 г. е в екипа на хирургичния кабинет на МДЦ „Медива”.

Извършва консултации, прегледи и амбулаторна малка и средна хирургия (абсцеси, липоми, атероми, дермоидна киста, ревизия на труднозаздравяващи рани).

Професионалните интереси и практически опит на д-р Първов са в областта на лапароскопската хирургия, спешната хирургия, онкохирургията, жлъчно-чернодробната хирургия и заболявания на предна коремна стена.

Специализира жлъчно-чернодробна хирургия в Университетска Александровска Болница – София –  през 1994 г. и в УМБАЛ „Царица Йоанна‘‘ ИСУЛ – София – 1997 г. През 2001 г. специализира лапароскопска хирургия във Франция – Париж и Марсилия със сертификат за следдипломна квалификация.

Има над 30 публикации в областта на спешната, лапароскопската и висцералната хирургия, някои в специализирани чуждестранни издания. През годините участва в редица национални симпозиуми и конференции с доклади и научни съобщения.

Член на:
Български лекарски съюз
Българско хирургическо дружество
AMCAP – France

Владее френски и английски език – писмено и говоримо

Д-р Първов приема пациенти:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Работно време: сряда 15.00 – 17.00 ч. с предварително записване на часове на регистратура или в Супердок

Д-р МелниковД-р Васил Мелников - специалист Обща хирургия

Запази час онлайн

Д-р В. Мелников завършва Медицински Университет – София през 2011 г. От тогава работи и специализира в Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология към ВМА – София, където придобива специалност „Обща хирургия”. Активен участник е в програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА и е член на трансплантационния екип на проф. Никола Владов. Има придобита магистратура по здравен мениджмънт, член на експертни комисии към Национален Център по Обществено Здраве и Анализи - НЦООЗ и Национална агенция за оценяване и акредитация - НАОА.

В екипа на МДЦ Медива е от 2018 г.

Професионалните интереси на д-р Мелников са в областта на:

 • Лапароскопска хирургия (безкръвни операции) на:
  • жлъчен мехур
  • доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво
  • панкреас
  • черен дроб
  • хернии
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб
  • метазтази от колоректален карцином (рак на дебелото черво)
  • рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином)
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса
  • карцином (рак) на панкреаса
  • хроничен панкреатит
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво
  • рак на дебелото черво
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха
  • рак на стомаха
  • усложнена язвена болест
 • Ретроперитонеални тумори
 • Хирургия на щитовидната жлеза

Д-р Мелников е  от поколението  на младите хирурзи, съчетали съвременни професионални умения с внимание, сърдечност и висока отговорност.

Член е на:

 • Българско Хирургическо Дружество;
 • IASGO - International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists;
 • Българкото Дружество по Трансплантология;
 • Българската Асоциация на Гастроентеролози, Хирурзи и Онколози;
 • Българското дружество по парентерално и ентерално хранене BULSPEN;
 • Български червен кръст.
 • Български лекарски съюз

Владее английски и немски езици.

Д-р Мелников приема пациенти:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Работно време: вторник и четвъртък 15.00 – 18.00 ч. с предварително записване на часове на регистратура или в Супердок

 

Д-р Цанков - хирург Доц. Д-р Цанко Цанков д.м. – специалист Обща и коремна хирургия, Ехография на гърди
Водещ специалист по дебелочревна хирургия и проктология

Запази час онлайн

Потомствен хирург. Роден в гр. София. През 1984 г. завършва висше образование специалност Медицина в МА - София.

Започва медицинската си практика като ординатор в хирургично отделение на Районна болница гр. Ботевград. 1988 г. с конкурс постъпва на работа в Хирургична клиника на Транспортна болница – София, сега НМТБ “Цар Борис III, където се усъвършенства като хирург основно в областта на коремната хирургия. От 2013 г. след положен конкурс става началник на ІІ Хирургично отделение на V МБАЛ София. Специалност по Обща хирургия придобива 1990 г. През 1993 г. и 1999 г. специализира лапароскопска хирургия. Включва се в курсове по жлъчно-чернодробна хирургия, образна диагностика на млечната жлеза, курс по детска хирургия. Има научни изследвания и практически опит в областта на проктологичната хирургия, дебело-чревната, жлъчно-чернодробната хирургия, хирургията на слабинния канал, на мамологията. През 2007 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен “Доктор” на тема “Ректо-перинеални абсцеси и фистули – терминология, диагностика, оперативно лечение”. През 2009 г. с решение на ВАК му е присъдено научното звание „Доцент”. Има 70 публикации по проблеми на хирургията. 2007 г. издава монография “Ректо-перинеални (аноректални) абсцеси и фистули“. С доклади участва в редица национални симпозиуми и конференции.

В екипа на МДЦ Медива  е от създаването ѝ - от 1991 г.

Член на БЛС

Владее английски език

Доц. Цанков работи на свободен прием.

Работно време: понделеник от 18:00 до 20:00 ч. с предварително записване на регистратура или в Супердок

 

Д-р Светослав Стоянов - хирургД-р Светослав Стоянов – хирург

Запази час онлайн

Д-р Светослав Стоянов завършва Медицински университет - София през 2016г. От 2017г. Работи в хирургичните отделения на МБАЛ "Княгиня Клементина" София, където натрупва опит и познания в сферите на коремна хирургия, колопроктология, хирургично лечение на онкологични заболявания в коремна кухина и малък таз, хирургия на млечна жлеза, жлъчно-панкреатична хирургия, хирургично лечение на хернии на слабинен канал и предна коремна стена. Също има и богат опит в оперативно лечение на кожни и подкожни туморни формации и лечение на трудно зарастващи рани от диабетно или друго естество.

От  м. юни 2024 г. е в екипа на МДЦ „Медива”

Участва активно в семинари, конференции и конгреси по специалността.

Член  на  БЛС

Владее английски език

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Работно време: понеделник и петък от 15,00 часа до 18,30 часа с предварително записване на регистратура или в Супердок