ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

В новата здравна система МДЦ „Медива” запази наблюдението и грижите за децата от специалист педиатър. Професионализмът на лекарите ни, а така също и уютната обстановка в детския сектор, създават настроение и спокойствие, доверие на майките в нашите педиатри, което несъмнено улеснява процеса на лечение.

За нас детският консултативен, лечебен и профилактичен център е приоритет.

Открихме самостоятелна зала за детска консултация. Така здравите и болни деца се обслужват отделно. Тук е спокойно, уютно и красиво. Родителите са много доволни от така закономерно организирания процес на обслужване в детската консултация.

Нашата детска консултация е много добре организирана - извършваме измерване на тегло и ръст, имунизации, индивидуални съвети за отглеждане, за хранене и профилактика. Извършваме детска консултация и в дома на новородените бебета, и на такива за активно медицинско наблюдение.

Извършваме задължителните имунизации при децата. Ваксинирането на децата спрямо имунизационния календар на Република България е приоритет в работата на детската консултация.

Работата на клинична лаборатория в събота и празничните дни създават условия за високо ниво на активна взаимовръзка между диагностичния и терапевтичен процес при децата.

За високото ниво на Детския център допринася вече и наличието на специалисти:

 • Детски невролог
 • Детска ехография
 • Детска физиотерапия и рехабилитация
 • - програма за често боледуващи деца
 • - програма за деца с нощно напикаване
 • - лечебна гимнастика по програма за деца с ДЦП
 • - програма за деца с гръбначни изкривявания
 • Акупунктура и лазерпунктура
 • - програма за често боледуващи деца
 • - програма за деца с нощно напикаване
 • - програма за деца с ДЦП
 • - програма за деца с гръбначни изкривявания
 • Хомеопат
 • Логопед
 • Психолог
 • Липидолог
 • Детски стоматолог
 • ЛКК

Децата могат да бъдат преглеждани и наблюдавани:

 • по линия на здравната каса
 • на свободен прием
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Кабинетите работят през цялата седмица на посочени графици за всеки специалист.
Извършват се посещения по домовете.

Екип:

dr-borisova-pediatur.jpgСпециалист педиатър – Д-р Марияна Борисова, Хомеопат

Д-р Марияна Борисова – педиатър с над 30 годишен опит. Има специалност „Детски болести” и квалификация по хомеопатия; Бахов и Шуслеров терапевт Преминала през професионалната стълбица на лекар в детски ясли и градини, участъков педиатър, ординатор в интензивен сектор, завеждащ отделение по Спешна и неотложна медицинска помощ. От 2011 г. е завеждащ кабинет по „Детски болести” в МДЦ „Медива”.

Поддържа високата си квалификация с участие в курсове, семинари, конгреси и конференции.

 • Член на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ
 • Член на Еропейската школа по клинична хомеопатия
 • Член на БЛС.
 • Владее английски език.

Работно време:
понеделник, сряда и петък: 7.30 –  13.30 ч.
вторник и четвъртък: 13.30 – 19.30 ч.

Д-р Жана Тодорова Специалист педиатър – Д-р Жана Тодорова, Ехографист

Д-р Жана Тодорова е с над 30 годишен клиничен опит в педиатрията и 20 годишен опит в областта на абдоминалната ехография. Специалист по „Детски болести”, специализации по абдоминална ехография при деца и възрастни, специализация по „Детска гастроентерология”; Шуслеров и Бахов терапевт. Преминала професионалния си път от участъков терапевт и ординатор в детско отделение до консултант в детска поликлиника. От 2009 г. е завеждащ кабинет по „Детски болести” в МДЦ „Медива”. Поддържа високата си квалификация с участие в курсове, семинари, конгреси и конференции.

 • Член на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ
 • Член на Българската асоциация по ултразвук в медицината и други асоциации и сдружения
 • Член на БЛС.
 • Владее английски език.

Работно време:
понеделник, сряда и петък: 13.30 –  19.30 ч.
вторник и четвъртък: 7.30 – 13.30 ч.

Д-р Малина Станчева - педиатърСпециалист педиатър – Д-р Малина Станчева, Хомеопат, Детски невролог

Д-р Малина Станчева е педиатър с над 15 години стаж. След дипломирането си работи като клиничен ординатор. Придобива специалност «Детски болести» и след конкурс става редовен докторант на Катедра по Педиатрия, МУ-София. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема «Скрининг за вродени нарушения на гликозилирането при деца с изоставане в умственото развитие с научен ръководител проф.д-р Иво Кременски. Д-р М.Станчева е специализирала в университетски детски болници в Париж, Франция и в Льовен Белгия. През 2014 г. завършва специализация по детска неврология в УМБАЛНП „Св.Наум” под ръководството на проф.д-р В.Божинова. Автор е на 27 публикации в сборници, български и международни периодични издания, книги в областта на болести на обмяна на веществата, клинична генетика, детска ендокринология и детска неврология. Превела е от английски на български език „Ръководство за семейства с CDG” и книгата „Аз и моята болест – Наследствени Множествени Екзостози”. Участвала е в 25 научни конгреси и конференции. През 2016 г. провежда сертификационно обучение за работа със Скрининг тест за детско развитие Denver II. От 2012 г. е завеждащ кабинет по „Детски болести” в МДЦ „Медива”, а от 2017 г. е и завеждащ кабинет по Детски неврологични болести.

 • Заместник председател е на пациентската организация „Наследствени множествени остеохондроми”.
 • Член на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ
 • Член на БЛС.
 • Владее писмено и говоримо френски и английски език

Работно време:
понеделник, сряда и петък: 7.30 –  13.30 ч.
вторник и четвъртък: 13.30 – 19.30 ч.

 

За вас се грижат и:

м.с. Снежана Матеева
медицински секретар Таня Иванова
медицински секретар Тони Чобанова
медицински секретар Теодора Митева