ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Специалистът ни по очни болести притежава високи умения в терапевтичното лечение на очните заболявания. Осъществява се активно взаимодействие с кабинетите по: кардиология, неврология, ендокринология, педиатрия.
Извършва се диспансеризация на пациентите с очни заболявания: глаукома, дегенеративни състояния, слепота и намалено зрение, възпалителни заболявания, неврит на очния нерв и др.
Кабинетът по очни болести разполага с най-съвременна диагностична апаратура /автокераторефрактометър – компютърно изследване на зрението, биомикроскоп, проектор и мн. др. специфични апаратури/.
Извършват се малки амбулаторни очни интервенции и постоперативно наблюдение, спестяващи време и даващи възможност за бързо и навременно решаване на очния проблем:

  • Оперативно отстраняване на "ечемици" на клепачите
  • Премахване на определени доброкачествени образувания
  • Електрокоагулация на доброкачествени образувания на клепачите

 

Д-р Маринова - офталмологСпециалист Очни болести: д-р Евелина Маринова

Запази час онлайн

Завършва медицински университет – гр. София през 2004 г. Придобива специалност „Очни болести” и квалификация по „Очна оптика” през 2009 г. Натрупва своя опит като докторант във водещи медицински заведения. Интересът й е насочен и е получила сертификат от курс „Обучение по критична оценка на данни от клинични изпитвания” . Редовната й доктурантура е на тема „Проучване честотата на очните заболявания на възрастното население в София-град”. От няколко години завежда очен кабинет в „Медива”. Професионалист, амбициозна и инициативна; сърдечна и грижовна към пациентите си. Има множество курсове за следдипломна квалификация и участва в конгреси и други международни форуми.

В екипа на МДЦ Медива е от 2015 г.

Член на българското офталмологично дружество.
Член на БЛС.
Владее английски, руски и италиански език.

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • със здравната каса
  • на свободен прием
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Работно време: вторник и петък от 9.00 до 16.00 със записване на часове на регистратура или на Супердок.