ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по вътрешни болести е основен кабинет в клиниката. Създаден е още през 1994 г., а от 1997 г. работи денонощно. Той осъществява активно и целенасочено взаимовръзката с останалите специализирани кабинети. Наша основна цел е внимателния подбор на много добре подготвени специалисти по вътрешни болести, обща и спешна медицина, с умения  както в диагностичния, така и в терапевтичния подход. Денонощната терапевтична медицинска помощ  вече е добила популярност както сред пациентите от района на Люлин, така и от други райони на столицата и извън нея.

Организират се профилактични прегледи, включително и по линия на трудовата медицина, имунизационни курсове, диспансеризация, функционира Обща ЛКК-комисия с подготовка и за ТЕЛК.

Пациентите могат да бъдат преглеждани и наблюдавани:

  • по линия на здравната каса
  • на свободен прием
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Кабинетът работи денонощно през цялата седмица.
Извършват се посещения по домовете (през деня от понеделник до петък).

Важно!!!
Обща ЛКК-комисия с подготовка и за ТЕЛК

 

dr-antoaneta-jancheva-vatreshni-bolesti.jpg Д-р Антоанета Янчева – специалист Вътрешни болести

Запази час онлайн

Председател на Обща ЛКК - Д-р Антоанета Янчева завършва медицина в МА София през 1980 г. Специалността „Вътрешни болести” придобива през 1991. Специалист е с над 30 г. опит. Председател е на общата ЛКК, с подготовка и за ТЕЛК, в МДЦ „Медива”. С високо чувство за професионализъм, отговорна и с грижа за пациентите, които се нуждаят от преценка от ЛКК. Участва в множество курсове, научни конгреси и конференции по специалността.

Член е на БЛС.

Владее арабски и руски език.

Работно време:
вторник и четвъртък: 14.00 - 18.00 ч.
Записване на часове на регистратура или в Супердок
 

Дежурен екип:

Д-р Славов
Д-р Янчева
Д-р Аргирова
Д-р Кубаджък
Д-р Шараф
Д-р Личев
Д-р Цонкова
Д-р Е. Димитрова
Д-р Нур