ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Специалистът ни Д-р Кирил Димитров е с опит в оперативното и консервативно лечение на ортопедично-травматологичните заболявания.

Задачите, които си поставяме за цел по отношение на ортопедичните заболявания са:

  • Мероприятия за профилактика и лечение на гръбначните изкривявания при деца и възрастни. Колаборацията между педиатрите, личните лекари, невролога, ендокринолога, секцията по физиотерапия, рехабилитация, кинезитерапия  и кабинета по акупунктура и лазертерапия и специалиста ортопед дава възможност за навременни мерки за решаването на проблемите.
  • Програма за лечение и профилактика на коксартроза и гонартроза

Особено благоприятни и успешни са съчетанията на ортопедичното лечение и лечението чрез акупунктура и лазертерапия и физиотерапия,  рехабилитация и кинезитерапия.
Д-р Димитров консултира и пациентите, осъществяващи рехабилитация  по методиката DAVID  в Центъра за лечение и укрепване на гръбнака.
Извършваме вземане на отпечатък за индивидуални стелки.

За тези наши приоритети се изготвят профилактични програми.

Д-р Кирил Димитров - ортопед Д-р Кирил Димитров - специалист Ортопедия и травматология

Прегледите и консултациите в доболничната помощ извършва в МДЦ „Медива“ от 2018 г.
Успешно специализира в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.
Клинична и оперативна дейност извършва във Военно Медицинска Академия.

Участва в редица курсове и конгреси:

  • 06-09 Февруари 2015 г. - Basic course AO trauma, София, България;
  • 13.11.2015г. – Успешно положен изпит и придобиване на удостоверение за правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол;
  • 26-29 Февруари 2016 г. – Advanced course АО trauma, София, България;
  • 12-14 май 2016 г. – Участие в VIII годишна международна среща на БОТА за новите тенденции в лечението на усложнения при първично и ревизионно ендопротезиране, Варна, България;
  • 29 Септември 2016 г. - Участие в AAOS-BOTA Elbow Program, София България;
  • 29 Септември - 02 Октомври 2016 г. – Участие в XIII конгрес на БОТА, София, България;

Член на БЛС.
Член на Българската ортопедо-травматологична организация, Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen ("Association for the Study of Internal Fixation") or AO, Давос, Швейцария.

Владее английски език.

Кабинетът работи:
•    със здравната каса
•    на свободен прием
•    по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Работно време:
вторник от 15.30 до 17.30 часа
петък от 15.30 до 17.30 часа
с предварително записани часове

Д-р Иво Стоянов - ортопед Д-р Иво Стоянов - специалист Ортопедия и травматология

Завършва медицина в Софийският университет „Св. Климент Охридски“ през 2014г. и започва работа като лекар-ординатор в I-ва хуриргия на Пета МБАЛ гр. София.

От 2015 г специализира Ортопедия и травматология в IV-та клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
През 2020 придобива специалност по Ортопедия и травматология.

Членува в:
Български лекарски съюз
Българската Ортопедично-Травматологична Асоциация  /БОТА/.

Владее английски език.

Работен график:
Сряда и петък: 09.00 - 13.30 ч.