ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по неврология работи от 1997г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението съчетано с висок професионализъм  на нашите специалисти по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите ни по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории, логопед и психолог, с оглед  профилактика и лечение на:

  • неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
  • прединсултни и слединсултни сътояния
  • големия кош от диагнози наречен “дископатии”
  • заболявания на периферната нервна система
  • мигрена
  • своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, EEГ, доплер на съдове, рeнтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение. Неврологичните заболявания задължително се консултират в секцията по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия и кабинета по акупунктура и лазертерапия. Този комплексен подход е водещ в работата на кабинета и ние постигаме много добри лечебни резултати от нашите специалисти по неврология. 

  • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • на свободен прием
  • по линия на здравната каса
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Д-р Пеева Д-р Искра Пеева – специалист Невролог

Запази час онлайн

Завършва Медицинска академия София през 1973 г. Придобива специалност  „Нервни болести” през 1980 г. Работила е като невролог в болници и санаториуми в столицата и страната.

Има завършена квалификация по Акупунктура при неврологични заболявания в МУ- София. Наблюдава пациенти  подлежащи на диспансерно наблюдение с Паркинсонова болест, Епилепсия, МС и др.

От месец април 2021 г. е в екипа на МДЦ „Медива” ООД

Участва като член на Общата ЛКК.

Редовно посещава  конференции и семинари по Нервни болести и Акупунктура.

Член на БЛС
Член на Българското дружеството по традиционна китайска медицина

Владее немски език

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:
•    на свободен прием
•    по линия на здравната каса
•    по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Работно време: 
вторник и четвъртък от 09.00 ч. до 13.00 ч. с предварително записване на часове на регистратура или в Супердок