ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по неврология работи от 1997г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението съчетано с висок професионализъм  на нашите специалисти по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите ни по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории, логопед и психолог, с оглед  профилактика и лечение на:

 • неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
 • прединсултни и слединсултни сътояния
 • големия кош от диагнози наречен “дископатии”
 • заболявания на периферната нервна система
 • мигрена
 • своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, EEГ, доплер на съдове, рeнтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение. Неврологичните заболявания задължително се консултират в секцията по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия и кабинета по акупунктура и лазертерапия. Този комплексен подход е водещ в работата на кабинета и ние постигаме много добри лечебни резултати от нашите специалисти по неврология. 

 • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Д-р Марик - неврологД-р Галина Марик - Специалист невролог – завършва медицина в МА – София, специализирала спешна неврология и психотерапия. Натрупва огромен опит в клиниката по неврология на ВМА и в клиниката по спешна терапия на ВМА. От 1997 г. завежда и кабинета по неврология в МДЦ „Медива”. Член е на Асоциацията по MS, с публикации на тема "Социални проблеми на болните от MS". Участва редовно в множество курсове, научни конференции и конгреси по неврология.Член нa дружеството по неврология.

Член на БЛС.

Ползва английски и немски език.

 

Д-р Марик работи понеделник, сряда и петък от 16.00 до 19.30ч., вторник и четвъртък 09.30 - 13.30ч. с предварително записани часове.

Д-р Албена АнтимоваД–р Албена Антимова - Специалист по Нервни болести и неврофизиология
Завършва МУ – гр. Плевен през 1993 г.
Придобива специалност  „Нервни болести през 1999 г.
Работи като Невролог – консултант в големи областни болници

По време на трудовия си стаж специализира

 • Електромиография -ЕМГ /2009г./
 • Електроенцефалография – ЕЕГ /2014 г./
 • има сертификат по Транскраниална магнитна стимулация
 • има сертификат по Доплерова сонография  на мозъчни съдове

Участва ежегодно в международни конгреси, конференции и семинари по Нервни болести, Неврофизиология и Епилептология

В МДЦ „Медива” д-р Антимова ще извършва:

 • неврологични прегледи
 • Електромиография - ЕМГ
 • Електроенцефалография – ЕЕГ

Тези изследвания са изключително важни за диагностиката на неврологичните заболявания:

ЕЕГ /електроенцефалография/ - Чрез този метод се установява дали има отклонения в нормалната електрична активност на мозъка. ЕЕГ служи за изследване на различни болести при пациента и тяхното влияние върху него. Най-често става дума за:

 • епилепсия,
 • мозъчни тумори,
 • състояния след травма на главата,
 • възпалителни и съдови заболявания на мозъка,
 • инсулти и други.

ЕМГ /електромиография/ -  служи за диагностициране на всички видове заболявания на мускулната система и периферните нерви.

 • възпалителни процеси /плексити, невралгии/, полиневропатия,
 • посттравматични увреждания,
 • детски паралич,
 • слабост и болки в крайниците,
 • тремор,
 • паркинсон,
 • мускулна атрофия,
 • промени при ендокринни заболявания,
 • диабетна полиневропатия

Член на дружеството по Неврология и Асоциацията по Клинична Електромиография и Евокирани потенциали
Член  на  екипа на дружеството по Невромускулни заболявания
Член на БЛС

Ползва английски и руски езици

Работи:

 • на свободен прием
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Работно време: по обявен график за месеца на регистратура и на страницата на www.superdoc.bg, с предварително записване на час.