ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

dr-malina-stancheva-pediatur.jpgД-р Малина Станчева

Запази час онлайн

Д-р Станчева завършва Медицина в Медицински университет, гр. София през 1999 г. След дипломирането си работи като клиничен ординатор – държавна поръчка към СБАЛДБ-ЕАД, гр. София. През 2006 г. придобива специалност по „Педиатрия“ и след конкурс става редовен докторант на Катедра по Педиатрия, МУ-София. През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Скрининг за вродени нарушения на гликозилирането при деца с изоставане в умственото развитие“ с научен ръководител - проф. д-р Иво Кременски. Д-р М. Станчева е специализирала в университетски детски клиники в Париж, Франция и, Льовен, Белгия. През 2014 г. д-р М. Станчева завършва специализация по детска неврология в УМБАЛНП „Св. Наум“ под ръководството на проф. д-р В. Божинова.

Д-р Малина Станчева е автор на 27 научни публикации в сборници, български и международни медицински периодични издания в областта на детски болести на обмяна на веществата, клинична генетика, детска ендокринология и детска неврология. Участвала е в 22 международни научни конгреси и симпозиуми.

Автор е на 30 публикации в сборници, български, международни периодични издания и книги в областта на клинична генетика, детска ендокринология и детска неврология. Превела е две ръководства за родители от английски език – „Ръководство за семейства със CDG” и „Аз и моята болест – Наследствени множествени екзостози”. Участвала е в 27 научни конгреси и в изпълнението на международен проект Euroglycanet, както и в пилотен проект на столична община за създаването на комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0-3 години с увреждания и техните семейства „Св.Параскева”.

От 2017 г. д-р Станчева е завежащ кабинет по Детска неврология в МДЦ Медива.

Владее писмено и говоримо френски и английски език.

Член на Българското педиатрично дружество.
Член е на БЛС

Кабинетът работи:

  • на свободен прием
  • по линия на здравната каса
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Работно време:
понеделник, сряда, петък - 13.45 до 15.00 ч.
след предварително записване на регистратура или в Супердок