Структура

МДЦ "Медива" работи денонощно с НЗОК, на свободен прием и с допълнителни здравно-осигурителни фондове

Медива

Личен лекар - Денонощно
Стоматолог - Денонощно

Специализирани кабинети

​Стоматология и зъбни снимки

Детски консултативен, лечебен и профилактичен център

Секция по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия

Акупунктура (иглотерапия) и лазертерапия

Лаборатория

ЛКК

Специализирана АГ комисия

Консултации с водещи специалисти

Денонощен екип

Доброволни здравни фондове