ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Уважаеми  пациенти, в клиника “Медива”  имате възможност на свободен прием да направите своята консултация с:

 

ДОЦЕНТ Д-Р ЦАНКО  ЦАНКОВ Д.М.

СПЕЦ. ОБЩА  ХИРУРГИЯ, ЕХОГРАФИЯ НА ГЪРДА
ВОДЕЩ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕБЕЛОЧРЕВНА ХИРУРГИЯ И ПРОКТОЛОГИЯ

ПРИЕМ  - ПОНЕДЕЛНИК  от 15,00 до 18.00 часа


ПРОФЕСОР Д-Р СТЕФАН ДЕНЧЕВ Д.М.

СПЕЦ.  КАРДИОЛОГ

ПРИЕМ – ПЕТЪК  от 13,30 до 15,00  часа