ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Посещението при логопед предлага измерими откъм резултатност емпирични методики за корекция на говорни и езикови нарушения.
При какви случаи трябва да се обърнем към логопед ?

 • Артикулационни нарушения (неправилно произношение, липса или замяна на звукове)
 • Гласови разстройства (прегракване или промени в тембъра на гласа)
 • Абнормално забавяне или забързване на потока на речта (много бавен темп на говорене или бързоречие)
 • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия)
 • Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (липса на яснота на говора в следствие на нарушена инерваци на говорните органи)
 • Заекване и запъване
 • Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие)
 • Специфични нарушения на способността за учене (невъзможност за овладяване на четенето и писането и смятането и сметните операции в началното училище)
 • Пълна или частична загуба на говор в следствие на постравмени и постинсултни мозъчни инциденти /при възрастни и деца/
 • Работа с деца с аутизъм-говорна комуникация, умения за самообслужване, хранене и самосъхранение, фина моторика, невротренинг
 • Езикови и говорни нарушения в следствие на сензо-дегенеративни нарушени
 • Работа с деца с хиперактивен синдром

Кабинетът по логопедия работи:

 • на свободен прием
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Работно време: предварително записани и индивидуално договаряни часове. Извършват се посещения по домовете за неподвижни пациенти.

Специалист: Eксения Христова – Логопед
СУ „Св. Климент Охридски”. Дипломиран учител ,Член на асоциацията на логопедите и фониатрите в България.
Публикации: „Диференциация на дисграфия и дисортография в началното училище”, „Адаптация на графичен жест по Ажуриагера”,”Пътища към четенето”, център „Ромел”, с подкрепата на сдружение „ Логопеди на света”.
Обучава деца групово и индивидуално, успешно консултира родители и професионални екипи, пациенти. Владее английски език.