Лаборатория


ЗА ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИЖТЕ ТУК.


С откриването и успешната си работа от 1999 г. клиничната лаборатория спомогна за издигане престижа и професионалното ниво на МДЦ “МЕДИВА”. Тя вече има своята благодарна и постоянна пациентела не само от район  “Люлин”, но и от много други райони на София.

Особено важен е фактът за съвпадането между клинична, етиологична и лабораторна диагностика. Това е доказателство за професионализъм.
Използва се най-съвременна и модерна апаратура за професионално, бързо и качествено обслужване на пациентите. Резултатите се получават същия ден (ако технологичното време е няколко часа).
В клиничната лаборатория се извършват всички видове изследвания
(пълна кръвна картина, урина, биохимия, кръвосъсирващи фактори, хормони, туморни маркери, специализирани изследвания – кръвна група +Rh, хламидия, инфекциозна мононуклеоза, СПИН, Васерман, хепатит, австралийски антиген, рубеола, ревматологични фактори и др.).

Наличието на апарат за гликиран хемоглобин в Медива дава възможност да се измерва средната кръвна захар през последните 2-3 месеца; Гликираният хемоглобин /HbA1c/ е златен стандарт за лечението на захарния диабет и е критерий за дългосрочния му контрол. По стойностите на гликирания хемоглобин може да прецените колко ефективно е настоящото Ви лечение.
Осъществяваме вземането и извършването на микробиологични изследвания.
Осъществяваме извършването на паразитологични изследвания.
Осъществяваме извършването на патоанатомични изследвания - цитонамазки, вкл. и течна цитология; изследване на материал за биопсия и др.

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория

ВАЖНО!!!

Организирано е вземането на кръв и урина по домовете за тежко болни и неподвижни пациенти с допълнително заплащане за услугата.
Лабораторията извършва:
•    изследвания по договор  с НЗОК
•    платени изследвания,
•    платени спешни изследвания (с 20 % надценка),
•    изследвания по линия на доброволните здравно-осигурителни фондове.

Работно време на лабораторията:
от понеделник до петък - от 07:30 до 18:00 ч.
събота - дневни дежурства - от 08:00 до 14:00 ч
в празнични дни - извънредно дневни дежурства (по посочен график на регистратура) - от 08:00 до 14:00 ч.

Пациентите ни са изключително удоволетворени от този работен график на лабораторията, като се има предвид, че в тази част на София няма лаборатория с такова работно време и специфика на услугите.

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория

 

Специалисти:

Доц. Д-р Надежда Дончева, д.м – завеждащ лаборатория
Завършила медицина в  Медицинска Академия – София през 1978 год. С придобита специалност по клинична лаборатория от 1982 год. и над 37 години трудов стаж по специалността. Последователно е ръководила лаборатория „Липиди” в НЦХМЕХ, началник отделение „Лаборатория по клинична липидология” и Отделение по Клинична лаборатория в Медицински институт на МВР за период от 23 години.  Специализирала е в Белгия, Чехия, Гърция, Франция и в Калифорнийския университет в САЩ, като стипендиант на фондация „Фогарти”. Клинична липидология работи от 27 години и е сертифицирана от Европейската асоциация по атеросклероза /EAS/. Консултира и лекува пациенти с нарушения в мастната обмяна /дислипидемии/, фамилни и вторични форми /пациенти с диабет, артериална хипертония, стенокардия или след преживян миокарден инфаркт, инсулт, постменопаузни жени, болни със затлъстяване, хипотиреоидизъм, чернодробна и бъбречна патология, деца над 3 год. на родители с дислипидемия/. Участвала е в международни курсове по клинична липидология на American Heart Association и European Atherosclerosis Society, както и в над 20 у нас по СДО. Области на научен интерес: Липиди и кръвосъсирване - атеросклеротичен съдов риск и Клинична липидология. Член е на EAS, Международната асоциация по фибринолиза и протеолиза, на Балканската конфедерация по клинична лаборатория, Европейската асоциация за проучване на затлъстяването, член на българското дружество по клинична лаборатория и имунология, на дружеството на кардиолозите, на българското дружество по хранене и диететика. Има 66 научни публикации, част от които в международни списания. Има висок  импакт фактор от публикации и цитирания. Доц. Дончева има над 70 участия в международни и национални конгреси, симпозиуми и конференции. Рецензент е в международни и български научни издания. Лектор е на общо-практикуващи лекари, кардиолози, невролози и ендокринолози по проблеми в областта на клиничната липидология – 65 лекции. Участва в международни и национални изследователски научни проекти и клинични проучвания. Ръководител на специализанти.

Сабина Янева - Кл. лаборант
През 1985 г. завършва Института за подготовка на здравни кадри „Йорданка Филаретова” със специалност „Клиничен лаборант”.  С професионален стаж  17  години.
Започва веднага работа по специалността в ХХVI поликлиника –ж.к.Люлин, а по-късно работи във ВМА  - катедра „Радиационна хигиена”, като участва в научни разработки. Професионалният й път продължава във II АГ болница „Шейново” и СБАЛАГ „Майчин дом”. От 1999 г. живее и работи в Израел. От април 2015 г. започва работа във водещи частни лаборатории.
От 2019 г. се присъединява към екипа на МДЦ „Медива” в сектор „Клинична лаборатория”, където се извършват всички видове лабораторни изследвания – хематология, биохимия, коагулация, хормони, туморни маркери, виросология, микробиология, паразитология и др. високо специализирани тестове.

Десислава Андонова - Кл. лаборант
През 1990 г. завършва образованието си в Института за подготовка на здравни кадри „Йорданка Филаретова” със специалност „Клиничен лаборант” а през 1993 г., след едногодишно обучение,  придобива полувисше образование в същия институт.
Има натрупан професионален стаж - 28 г.
От 1994 до 2001 г. работи в специализирана хормонална лаборатория към отделението по Ендокринология на Института по Педиатрия – гр. София и клинична лаборатория на ВМА . София. Участва в създаването  и въвеждането на Националната скринингова програма по Хипотиреоидизъм при новородени.
През 2001 г. придобива професионално висше образование – квалификационна степен Специалист.
От 2001 до 2018 г. работи във водещи клинични лаборатории на частни клиники.
От 2019 г. се присъединява към екипа на МДЦ „Медива” в сектор „Клинична лаборатория”, където се извършват всички видове лабораторни изследвания – хематология, биохимия, коагулация, хормони, туморни маркери, виросология, микробиология, паразитология и др. високо специализирани тестове.

Регистратор - Радка Иванова

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория