Лаборатория


ЗА ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИЖТЕ ТУК.


С откриването и успешната си работа от 1999 г. клиничната лаборатория спомогна за издигане престижа и професионалното ниво на МДЦ “МЕДИВА”. Тя вече има своята благодарна и постоянна пациентела не само от район  “Люлин”, но и от много други райони на София.

Особено важен е фактът за съвпадането между клинична, етиологична и лабораторна диагностика. Това е доказателство за професионализъм.
Използва се най-съвременна и модерна апаратура за професионално, бързо и качествено обслужване на пациентите. Резултатите се получават същия ден (ако технологичното време е няколко часа).
В клиничната лаборатория се извършват всички видове изследвания
(пълна кръвна картина, урина, биохимия, кръвосъсирващи фактори, хормони, туморни маркери, специализирани изследвания – кръвна група +Rh, хламидия, инфекциозна мононуклеоза, СПИН, Васерман, хепатит, австралийски антиген, рубеола, ревматологични фактори и др.).

Наличието на апарат за гликиран хемоглобин в Медива дава възможност да се измерва средната кръвна захар през последните 2-3 месеца; Гликираният хемоглобин /HbA1c/ е златен стандарт за лечението на захарния диабет и е критерий за дългосрочния му контрол. По стойностите на гликирания хемоглобин може да прецените колко ефективно е настоящото Ви лечение.
Осъществяваме вземането и извършването на микробиологични изследвания.
Осъществяваме извършването на паразитологични изследвания.
Осъществяваме извършването на патоанатомични изследвания - цитонамазки, вкл. и течна цитология; изследване на материал за биопсия и др.

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория

 

ВАЖНО!!!

Организирано е вземането на кръв и урина по домовете за тежко болни и неподвижни пациенти с допълнително заплащане за услугата.
Лабораторията извършва:
•    изследвания по договор  с НЗОК
•    платени изследвания,
•    платени спешни изследвания (с 20 % надценка),
•    изследвания по линия на доброволните здравно-осигурителни фондове.

Работно време на лабораторията:

от понеделник до петък - от 07:30 до 18:00 ч.
събота - дневни дежурства - от 08:00 до 14:00 ч
в празнични дни - извънредно дневни дежурства (по посочен график на регистратура) - от 08:00 до 14:00 ч.

Взимане на кръв от 7.30 до 10.00 ч. Резултати - от 14.00 до 18 00 ч.
Взимане на кръв в събота от 8.00 до 10.00 ч
Материал за микробиологични изследвания се приема през делнични дни (понеделник до петък).

Пациентите ни са изключително удоволетворени от този работен график на лабораторията.

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория

 

Специалисти:

dr-kazarova.jpg Д-р Надежда Козарова - завеждащ Клинична лаборатория

Завършва медицина в Медицинска Академия – София през 2017 г. Придобива специалност „Клинична лаборатория” през месец май 2021 г . Участва в конгреси по клинична лаборатория и международни форуми по специалността. Има сертификан за проведен курс "Вирусни хепатити" към НЦЗПБ.

Внимателна, отговорна и много добре подготвена професионално.

Член на БЛС
Член на Българско дружество по Клинична лаборатория

Владее английски и немски езици

 

Десислава Андонова - клиничен лаборант

През 1990 г. завършва образованието си в Института за подготовка на здравни кадри „Йорданка Филаретова” със специалност „Клиничен лаборант” а през 1993 г., след едногодишно обучение,  придобива полувисше образование в същия институт. Има натрупан професионален стаж - 28 г.

От 1994 до 2001 г. работи в специализирана хормонална лаборатория към отделението по Ендокринология на Института по Педиатрия – гр. София и клинична лаборатория на ВМА . София. Участва в създаването  и въвеждането на Националната скринингова програма по Хипотиреоидизъм при новородени.

През 2001 г. придобива професионално висше образование – квалификационна степен Специалист.

От 2001 до 2018 г. работи във водещи клинични лаборатории на частни клиники.

От 2019 г. се присъединява към екипа на МДЦ „Медива” в сектор „Клинична лаборатория”, където се извършват всички видове лабораторни изследвания – хематология, биохимия, коагулация, хормони, туморни маркери, виросология, микробиология, паразитология и др. високо специализирани тестове.

Валентина Григорова - клиничен лаборант

През 1990 г. завършва Институт за подготовка на здравни кадри към МА със специалност медицински лаборант. 

От ноември 1990 г. работи като клиничен лаборант в Национална Кардиологична Болница. По време на стажа си работи към различните звена на лабораторията: хематология, биохимия и коагулация.

Има участия в различни клинични проучвания в областта на сърдечно съдовите заболявания.

От м. юни 2021 г. се присъединява към екипа на МДЦ ''Медива", където се извършват всички видове лабораторни изследвания – хематология, биохимия, коагулация, хормони, туморни маркери, виросология, микробиология, паразитология и др. високо специализирани тестове.

Сабина Чуна - клиничен лаборант

Регистратор - Радка Иванова

  • Клинична лаборатория
  • Клинична лаборатория