МДЦ "Медива" обявява конкурси по документи и събеседване за следните медицински специалисти:

 • Личен лекар
 • Лекар, завеждащ клинична лаборатория
 • Клиничен лаборант
 • Лекари за дежурства
 • Медицинска сестра за детски сектор
 • Медицинска сестра почасово за следобедни смени
 • Педиатър за дневни дежурства - събота, неделя и празнични дни
 • Невролог
 • Хематолог
 • Алерголог
 • Нефролог
 • Детски кардиолог