МДЦ "Медива" обявява конкурси по документи и събеседване за следните медицински специалисти:

  • Лекар, завеждащ клинична лаборатория
  • Лекари за дежурства
  • Очен лекар
  • Алерголог
  • Нефролог
  • Педиатър
  • Детски кардиолог
  • Детски пулмолог
  • Детски ревматолог 
  • Детска медицинска сестра