ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Защо ни е толкова необходим психолог и психотерапевт? 

Когато тежестта от усещането за безизходност започне да ни обзема, когато въпросите относно собствените ни деца станат повече от отговорите, които можем да си дадем, има един начин да възстановим душевното си равновесие, и това е  да потърсим квалифицирана психологическа помощ.

Първото, което може да направим е да си запишем час за ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. Това е форма на работа, при която се подпомага процесът на вземане на решение и способността ни за справяне с различни проблемни ситуации, както в нашия дом, така и извън него.

Работата може да е в рамките на една или няколко сесии, това се определя и зависи от степента на вълненията ни и последствията им за нас. Проблемите ни може да са от всякакво естество и да са свързани, както с нас и нашите деца, така и с всичко останало от заобикалящата ни действителност.

Не рядко собствените ни неблагопуличия, като огледало са в основата на притесняващото ни, дразнещо, или неадекватно поведение на възрастния или детето, но за да разберем това ни е необходима помощта на специалист.

По време на  психологическото консултиране психологът преценява дали е необходима психодиагностика.

Когато се касае за дете на първа сесия те не се водят! Първата среща е много важна за събиране на информация (сваляне на анамнеза) и за запознаване на специалиста със същността на проблема/ите, с които е дошъл родителя/възрастния.  

ПСИХОДИАГНОСТИКАТА измерва и установява психичните качества и свойства на личността. Изследва и разкрива нейните съществени особености, дефицити и ресурси, силни и слаби страни. Тя също така дава информация, която клиента може да използва, за да вземе решение по важен за него въпрос, при решаването, на който има колебания. С нейна помощ може да се направи психологически профил на индивида.

ПСИХОТЕРАПИЯТА се използва, когато трудностите, с които се сблъсква възрастния или детето са източник на сериозни проблеми и  нарушават тяхното  ежедневие,  като създават  дискомфорт и на техните близки.  Психотерапията предполага редовна, дългосрочна работа с психотерапевта. Психотерапията се използва при проява на:

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ:
Агресия – тя може да бъде активно насочена не само към някого, но и към себе си (автоагресия), както и да е във вид на неприятни словоизлеяния (вербална).
Тревожност – повишената тревожност може да е причина за появата  на гризане на нокти, късане на косми от главата (трихотиломания), нарушаване на съня, заекване и т.н
Ниска самооценка – тя лишава  детето, тинейджъра, възрастния от възможността да реализира вътрешния си потенциал, тревожността и ниската самооценка са като скачени съдове и взаимно се подхранват.
Страхове  - от тъмното, водата, лекарите, от различни насекоми, обекти, изказване пред публика и т.н
Ревност – появата на по-малък брат или сестра може да предизвика силни емоционални вълнения у детето, което често се чувства като лишен от трона принц или принцеса; проява на ревност между партньорите.
Депресия – след загуба на скъпо същество и преживяване на травма е възможно детето, тинейджъра, възрастния  да загуби присъщата си жизненост и в зависимост  от възрастта си да проявят  признаци на депресия, на които ако не се обърне внимание се задълбочават, и това може да доведе до тежка депресия.
КРИЗИСНИ СЪСТОЯНИЯ – вследствие на семейни и междуличностни конфликти, нещастни случаи,  природни бедствия.
ПОСТ ТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО –  известно време  след  преживян критичен инцидент  е възможна появата на кошмари,  депресивни настроения,  повишена тревожност и поведение не характерно за детето, тинейджъра, възрастния и жизнената ситуация,  в които те се намират.
ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ – най-често те са свързани с проява на хиперактивност, импулсивност, дефицит на внимание,  разстройство на поведението.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ НА ДОКТОР БАХ С ЦВЕТОВЕТЕ НА РАСТЕНИЯТА

Ефикасна е при справяне с трудни житейски ситуации: загуба на близък човек , раздяла, изпити, преживян стрес, преумора, започване на нова работа, преместване на ново място; емоционални проблеми: ревност, депресивни настроения, повишена агресивност, повишена тревожност.

Подходяща е за използване при възрастни, деца, майки кърмачки, бременни жени
В кабинета психотерапията при по-малките деца, на възраст между 3 и 6 години е под формата на арт терапевтични занимания, игротерапия и приказкотерапия, EMDR психотерапия.

При по-големите деца и тинейджъри се работи със средствата на арт терапията,  EMDR психотерапията и  и когнитивно поведенческата терапия.

Честотата на срещите при психотерапия е един път седмично. Необходимо е да не се допуска пропускане на седмична среща, защото това нарушава целостта на психотерапевтичния процес.

Специалист:
Ингрид Исинова - Магистър психолог, СУ „Св. Климент Охридски”
Специализации: „Детско-юношеска психология, диагностика и консултиране”; Арт терапевт; Бахов терапевт; сертифицициран от „The association for the advancement of meridian energy techniques & Calamus International University” -  EFT ІІІ ниво терапевт;  сертифициран от  SU JOK  Academy Moscow - SU JOK  терапевт; член на Българската Асоциация по Когнитивно - Поведенческа Психотерапия; сертифициран от „EMDR Israel Association” и „EMDR Europe Association” -  EMDR  психотерапевт. Владее английски език.

Кабинетът работи с предварително записване и индивидуално договаряне на часове.