Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) представлява сериозен здравен проблем, с нарастваща честота в световен мащаб. Основните оплаквания при ХОББ включват задух, хронична кашлица и продукция на храчки, както и анамнеза за излагане на действието на някои рискови  фактори (основно тютюнев дим, на второ място- газовете, отделяни при изгарянето на биогорива).

За потвърждаване на диагнозата задължително се изисква извършването на спирометрия. В зависимост от клиничните симптоми и тежестта на болестта изборът на лечение за всеки пациент е индивидуално. Комплексната терапия включва както медикаменти (най-често приемани инхалаторно), така и нефармакологична част, например белодробна рехабилитация и физиотерапия.

Доц. д-р Венцислава Пенчева, дм