УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

само до края на месец декемрви 2023 г.

имате възможност да използвате лимита си за стоматологични услуги по здравна каса за тази година.

Възползвайте се от това си право на здравноосигурени пациенти!

 


СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДРАВНА КАСА ЗА 2023-2025 г. са:

Наименование на дейността Цена  (в лв.) Цена  (в лв.)
  ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НЗОК ДОПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА

Първична дентална помощ

   

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК /преглед + 4 манипулации/

   
Обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист – в т.ч. допълнителен за бременни 23.20 1.80
Обтурация с амалгама или химичен композит 77.68 0.00
Екстракция на временен зъб, вкл. анестезия 31.21 0.00
Екстракция на постоянен зъб, вкл.  анестезия 77.68 0.00
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 48.08 4.70
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 155.04 6.00

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК /преглед + 3 манипулации/

   
Обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист – в т.ч. допълнителен за бременни 28.50 1.80
Обтурация с амалгама или химичен композит 73.68 4.00
Екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезия 73.68 4.00

 

„Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и долна челюст с горна и долна цяла плакова зъбна протеза, в т. ч. и контролни прегледи за период от 4 години” –  х 287.28 лв. на протеза от НЗОК  за пациенти до и над 18 години

Потребителска такса - 2.90 лв. или 1.00 лв. за пенсионери
Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса, както и освободените от такса
Ако желаете да Ви бъде поставена пломба с фотополимер или се налага вадене на дълбоко фрактурирани зъби, корени, както и ретинирани и полуретинирани мъдреци – се доплаща по цени на клиниката

ЛЕКАРИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ СЪС ЗДРАВНА КАСА В МДЦ “МЕДИВА” СА:
Д-Р ПАЧЕВ, Д-Р СРЕДКОВ, Д-Р КЪНЕВ и Д-Р НАЙДЕНОВА

ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ.: 925 00 16 и 824 47 54