УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, ДО КРАЯ НА 2020 ГОДИНА ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИМИТА СИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ ПО ЗДРАВНА КАСА ЗА ТАЗИ ГОДИНА

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ТОВА СИ ПРАВО НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

ПРИПОМНЯМЕ ВИ ДЕЙНОСТИТЕ, НА КОИТО ИМАТЕ ПРАВО:

Първична извънболнична дентална помощ за лица над 18 години
Пакет дейности Стойност заплащана от пациента
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус 1.80
Препариране на кавитет. Подложка и обтурация с  амалгама или химиополимер 4.00
Екстракция на постоянен зъб с анестезия 4.00
Потребителска такса    /ако пациентът не е освободен от плащането й/ 2.90 или 1лв.
Здравноосигурените лица над 18 години имат право годишно на: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. За бременни- допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус. Освободените от потребителска такса не я заплащат
Първична извънболнична дентална помощ за лица до 18 години
Пакет дейности Стойност заплащана от пациента
Обстоен преглед със  снемане на зъбен статус 1.80
Препариране на кавитет. Подложка и обтурация     с амалгама или химиополимер не заплаща
Екстракция на временен зъб с анестезия не заплаща
Екстракция на постоянен зъб с анестезия не заплаща
Лечение на пулпит или  периодонтит  на временен зъб 4.70
Лечение на пулпит или  периодонтит на  постоянен зъб 12.30
Здравноосигурените лица до 18 год. имат право годишно на: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности,  като две от тях са пулпит или   периодонтит на постоянен зъб. Здравноосигурените лица до 18 год. не заплащат потребителска такса.