Кабинет по очни болести

Специалистът ни по очни болести притежава високи умения не само в терапевтичното, но и в хирургичното лечение на очните заболявания. Осъществява се активно взаимодействие с кабинетите по: кардиология, неврология, ендокринология, педиатрия.

Извършва се диспансеризация на пациентите с очни заболявания: глаукома, дегенеративни състояния, слепота и намалено зрение, възпалителни заболявания, неврит на очния нерв и др.

Кабинетът по очни болести разполага с най-съвременна диагностична апаратура /автокераторефрактометър – компютърно изследване на зрението, биомикроскоп и мн. др. специфични апаратури/.

Извършват се  малки амбулаторни очни интервенции и постоперативно наблюдение в стационара, спестяващи време и даващи възможност за бързо и навременно решаване на  очния проблем.

  • Оперативно отстраняване на "ечемици" на клепачите
  • Премахване на определени доброкачествени образувания
  • Отстраняване на ксантелазми (мастни образувания) на клепачите
  • Електрокоагулация на доброкачествени образувания на клепачите

Възможността за  бързо и своевременно извършване в амбулаторни условия на хирургични интервенции дава без съмнение по-голямо удобство и сигурност за нашите пациенти.

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • на свободен прием
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Работи с предварително записани часове.

Специалист Очни болести:
Д-р Цветанка Зафирова