Кабинет по неврология

Кабинетът по неврология работи от 1997г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението съчетано с висок професионализъм  на нашата специалистка по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите ни по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории, логопед и психолог, с оглед  профилактика и лечение на:

  •  неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
  •  прединсултни и слединсултни сътояния
  •  големия кош от диагнози наречен “дископатии”
  •  заболявания на периферната нервна система
  •  мигрена
  •  своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, EEГ, доплер на съдове, рeнтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение.
Стационар за реанимация при неотложна неврологична патология по преценка на невролога.

  • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • на свободен прием
  • по линия на здравната каса
  • по линия на в доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.
Кабинетът работи от понеделник до петък по график с предварително записани часове.

Специалист невролог – Д-р Галина Марик - член на Асоциацията по MS, с публикации на тема "Социални проблеми на болните от MS", завършила курс по спешна неврология и курс по психотерапия, работила в Неврологично отделение на ВМА и в клиниката по спешна терапия във ВМА.